MainWebbsidorRyskaEngelskaSvenskaFinskaNorskaForumAdministrering
Webbsidor »» Projekt »» Projektdokument »» Anslagstavlan »» Kontaktuppgifter »»
Välkommen till nya folktraditionsportalen! Det här är Barents traditionsutövarnas webbplats. Här vill vi tillsammans med traditionsutövare från Sverige, Finland, Ryssland och Norge ge dig bred information om och marknadsföra regionens folktraditioner, hantverk och slöjd. Projektets huvudsyfte är att koordinera det regionala samarbetsnätverket för folktraditionsutövare i Barentsregionen. Genom att skapa bättre ekonomiska förhållanden på hemmaplan ska folktraditionsutövare kunna nyttja sina kunskaper, tjänster och produkter på sina egna villkor, så att de kan fortsätta att bo i sina hemorter. I den här delen finns olika dokument som berättar om projektets utveckling d.v.s. rapporter och bilder från olika utställningar och workshops, styrgruppsmötesprotokoll, program för kommande aktiviteter och en lathund för portalens användare. Projektet erbjuder folktraditionsutövare i Barentsregionen grundutbildningar och mästare/lärling utbildningar samt arrangerar folktraditionsutställningar på olika orter i regionen. Här kan projektledarna från 4 länder och 5 olika regioner lämna sina annonser om vad som händer i deras regioner. Här hittar man nyckelpersonernas kontaktuppgifter. Om du är intresserad av att delta i någon aktivitet som projektet arrangerar eller komma med idéer och tankar, så kan du kontakta projektledare från sitt hemland.
Engelska

Finska

Norska

Ryska

Svenska

Interreg IIIA Nord Kolarctic    EU