MainWebbsidorRyskaEngelskaSvenskaFinskaNorskaForumAdministrering
 
    Målen för Nordliga dimensionens folktraditionsnätverk är att utveckla interkulturellt samarbete, att bekanta sig med urinvånarnas kultur samt att sprida, popularisera och föra vidare hantverks- och folktraditioner till kommande generationer. I projektet skapar man kontakter och etablerar partnerskap mellan hantverkare i Barentsregionen genom att följa tillgänglighets- och öppenhetsprincipen. Traditionsutövare från norra Sverige, norra Finland, Nord-Norge och Ryssland engageras för att delta i partnernätverkets arbete. Med hjälp av nätverket visar vi att Barentsregionens kulturella mångfald har egenvärde för hela Europas kultur samt att folktraditioner är regionens säregna dragningskraft.
    
    Projektets nya dimension (mervärde) är folktraditionernas nya, hittills outnyttjade möjligheter först och främst inom näringslivet. Målet är att folktraditionsutövare ska kunna nyttja sina kunskaper, tjänster och produkter på sina egna villkor så att de kan fortsätta att bo och verka på sina hemorter. Folktraditionsnätverket hjälper traditionsutövare att marknadsföra sina tjänster och produkter.
»Ingång«
Interreg IIIA Nord Kolarctic    EU