MainEsittelytVenäjäEnglantiRuotsiSuomiNorjaFoorumiHallinto
 
    Pohjoisen ulottuvuuden kansanperinneverkoston tavoitteena on kehittää kulttuurien välistä yhteistyötä, tutustua alkuperäisväestöjen kulttuureihin sekä levittää, viedä eteenpäin ja tehdä käsityö- ja kansanperinteitä tunnetuksi tuleville sukupolville. Hankkeen avulla luodaan uusia yhteyksiä ja saadaan aikaan Barentsin alueen käsityön taitajien kumppanuuksia saavutettavuus- ja avoimuusperiaatteita noudattaen. Perinteen taitajia Pohjois-Ruotsista, Pohjois-Suomesta, Pohjois-Norjasta ja Venäjältä innostetaan tulemaan mukaan perinneverkoston työhön. Verkoston avulla osoitamme, että Barentsin alueen kulttuurin moninaisuudella on oma itseisarvonsa koko Euroopan kulttuuriin nähden, ja että kansanperinteet ovat alueen erityinen vetovoima.
    
    Hankkeen uutena ulottuvuutena (lisäarvona) on kansanperinteiden tähän mennessä hyödyntämättömät resurssit ennen kaikkea elinkeinoelämän parissa. Tavoitteena on, että perinteen taitajat voivat hyödyntää tietojaan, palvelujaan ja tuotteitaan omilla ehdoillaan, jotta he voivat asua ja toimia omilla asuinseuduillaan. Kansanperinneverkosto auttaa perinteen taitajia markkinoimaan palveluja ja tuotteita.
»Enter«
Interreg IIIA Nord Kolarctic    EU